top of page

טיפולי כאב

טיפולים בכאב

הזרקה סלקטיבית לשורש – הזרקה של סטרואידים וחומר אלחוש מקומי לשורש. הזריקה מבוצעת בשימוש במכשיר הדמיה מתקדם. הזריקה מפחיתה כאבים הקורנים לרגל לטווח ארוך בכ 60 אחוזים מהמקרים. הפעולה מבוצעת תחת הרדמה מקומית ולאחר הפעולה המטופל משתחרר לביתו.
 

הזרקה למיפרקים הסקרואיליאקים  - הזרקה של סטרואידים וחומר אלחוש מקומי למפרק. הסריקה ניתנת לדלקות חריפות וכרונית. להזרקה משתמשים במכשיר הדמיה מתקדם. הפעולה מבוצעת תחת הרדמה מקומית ולאחר הפעולה המטופל משתחרר לביתו.

bottom of page