פרסומים מהתקשורת

כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה
כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה
כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה

כתבה בעיתון לאחר מרתון של ניתוחים בן שבועיים בסין

שיחת טלפון לדוקטור איל ברבלק
שליחת דואר לדוקטור איל ברבלק