פרסומים מהתקשורת

כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה
כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה
כתבה אודות ד"ר איל ברבלק, מנתח גב ועמוד שדרה

כתבה בעיתון לאחר מרתון של ניתוחים בן שבועיים בסין

דר ברבלק  סרטן בעמוד שדרה גידול בגב.png
דר ברבלק תיקון עקמות במבוגרים (3).png
2020-12-20 (2).png