top of page

חיזוק חוליות בגב

שברים בעמוד השדרה בשל דלילות העצם (אוסטאופורוזיס) או בשל תהליך גידולי - חיזוק חוליות על ידי הזרקת דבק עצם.

הזרקת דבק עצם לחוליה מבוצעת דרך חתך של 2 מ"מ ובטשטוש (אין צורך בהרדמה כללית). הניתוח מיועד לחיזוק חוליה שבורה או חוליה הנגועה בגידול. הזרקת דבק העצם מקטינה את הכאבים הנובעים מהשבר, מונעת המשך דחיסה של השבר ויצירת עיוות בגב, ומחזירה את היכולת של החוליה להתמודד עם עומסים. צפי אשפוז יממה.

bottom of page