top of page

ניתוח להרחבת התעלה 

הצרות התעלה הצווארית במספר גבהים – הרחבת התעלה הצווארית בגישה אחורית

הניתוח נועד להורדת לחץ מחוט השדרה. ברוב המקרים ללא הורדת הלחץ עלולה להגרם התדרדרות נוירולוגית במצבים קשים עד כדי שיתוק וחוסר שליטה על סוגרים. הניתוח מבוצע בגישה אחורית לצוואר ובשימוש במקרוסקופ ייעודי, מבצעים חיתוך של אלמנטים אחוריים של החוליה ומסירים אותם ובכך מרחיבים את התעלה מורידים את הלחץ מחוט השדרה והשורשים. בשל הכריתה של העצם ולמניעת חוסר יציבות משתמשים בברגים ייעודיים ומוטות לייצוב אזור הניתוח. צפי אשפוז יממה עד שניים. לאחר הניתוח יש צורך בצווארון קשיח למשך חודש וחצי. הנידות לא מוגבלת לאחר הניתוח.

דוקטור איל ברבלק - ניתוח להרחבת התעלה
הצרות תעלת השדרה הצווארית בגובה בודד עד שלושה גבהים

הניתוח נועד להורדת הלחץ מחוט השדרה בדרך כלל בשל פריצת דיסק צווארית או הצרות ניוונית של התעלה. בניתוח ניתן לכרות את הדיסק הבין חוליתי או את גוף החוליה תלןי במיקום האנטומי של הלחץ ובגודל הפתולוגיה. במידה וכורתים את הדיסק ניתן בגילאים צעירים להשתמש בתחליף דיסק מלכותי ובגילאים מבוגרים יותר בכלוב יעודי המותאם לגודל האנטומי של המטופל. במידה וכורתים את גוף החוליה נישתמש בכלוב יעודי המוחזק במקומו על ידי פלטה יעודית קדמית.

לאחר הניתוח יש להשאר בהשגחה ביחידה לניטור מוגבר במשך יממה.

במידה וכורתים דיסק בודד אין צורך בצווארון קשיח, אך במידה וכורתים יותר מדיסק אחד או את גוף החוליה יש להשתמש בצווארון קשיח למשך חודש וחצי. 

צפי אשפוז יממה עד שניים. אין הגבלת נידות לאחר הניתוח.

ד"ר איל ברבלק מנתח גב ועמוד שדרה

דיסק מלכותי צווארי של חברת מדטרוניק

ד"ר איל ברבלק מנתח גב ועמוד שדרה

דיסקים מלכותיים מונחים בהתאמה אישית בין החוליות

ד"ר איל ברבלק מנתח גב ועמוד שדרה

כלוב מלאכותי צווארי של חברת מדטרוניק

ד"ר איל ברבלק מנתח גב ועמוד שדרה

כלוב צווארי קידמי מונח בין שני חוליות

הצרות התעלה המותנית 

הצרות התעלה המותנית הינה מאורע שכיח מעל גיל שישים. שינויים ניוונים בעמוד השדרה מצרים את תעלת השדרה ויוצרים לחץ על שק השדרה והשורשים. לחץ זה יוצר כאבים בעמידה ובהליכה וגורם לירידה במרחקי הליכה ובהליכה כפופה קדמית. הכאבים בדרך כלל קורנים מהגב לעכוזיים ולגפיים תחתונות.

את הניתוח מבצעים בגישה זעירה פולשנית. בניתוח כורתים חלק מהרצועות והאלמנטים האחוריים של הגב על מנת להרחיב את התעלה ולהוריד לחץ מחוט השדרה והשורשים. ברוב המקרים אין חוסר יציבות בעמוד השדרה טרם הניתוח הניתוח וברוב המקרים הניתוח לא מיצר חוסר יציבות בעמוד השדרה ולכן אין צורך בקיבוע של ברגים ומוטות ליצוב הגב. לניתוח אחוזים גבוהים של הצלחה וסיכונים מועטים.

צפי אשפוז יממה. לא צריך חגורת גב לאחר הניתוח. אין מגבלת נידות לאחר הניתוח.

bottom of page